droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Bodemvondsten

Kunst over de grens 2015, Kranenburg (D)

I

Duitse helm
mist wat onderdelen
met inschot

veldtelefoonhoorn
de microfoon zit er nog in
drukknop veert goed

de jongens en hun vaders bevochten daar
een grens die steeds verschoof
terwijl de moeders met hun dochters
hier de boerderij staande hielden

tot ze gedwongen uit huis gingen
de feestzaal verbouwd tot hospitaal
onder dit dak stierven soldaten
twee aan twee op inklapbedden

die oorlog zit nog altijd in de grond
de bedden bleven achter
je mag ze hebben voor vijftig
of doe een goed bod


II
gasmasker met markeringen
het rubber nog aardig soepel
de bus is zonder deksel

hakijzers van laarzen
hard maar fragiel
brokkelen wel af

het lege kamp kreeg een barak terug
die al die tijd was gebruikt als schuur
je kunt je zo veel beter voorstellen
hoe ze daar hun dagen sleten

meer dan de helft van de transporten
vertrok in passagierstreinen
toch zijn veewagons aangekocht
al het houtwerk is vervangen

waarschijnlijk zijn ze van voor de oorlog
maar zeker weten doet niemand het
jongeren hebben iconen nodig clichés
zegt de huidige directeur voor de camera


III
stukken chute in vindstaat
verschillende camouflagepatronen
uit de grond bij de grens

uniformknopen en een vork
gespen van een rugzak een veldschep
met resten van de houten steel

de brievenbus van de hoeve
is een zwartgeverfde huls
Flak achtentachtig
dat zie je er echt niet aan af

in de schuur zitten ijzeren steunbalken
hoe kun je weten dat het rails is
van de lijn Amsterdam - Kranenburg
als je dat niet is verteld?

het paard dat de oorlog overleefde
was nog eens een fijn werkpaard
schrok niet meer van herrie
hij had erger meegemaakt

 


Foto Xandra Cartens