droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Voorrang

voor Cor Quist

Had ik je toch gewoon goede reis moeten wensen
toen ik wist dat tot ziens een leugen werd?

Is dat waarom je, maanden later, van rechts kwam
in je zuipende snotgroene roestbak?

Hé Cor, dacht ik, die heb ik lang niet gezien,
en ik zwaaide naar je, maar wacht eens even,

je bent dood.
‘Dat doet me denken aan die keer…’

zou je gezegd hebben als ik je dit kon vertellen.
Achter alles zit altijd een beter verhaal.

Tegen het eind waren er die onhandige zinnen,
waarom bedankte ik je niet voor je vriendschap?

En ook vandaag zag ik je oversteken.
Met die sleepvoetende tred.

Je zwaaide nog naar me op de brug.