droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

De Avonden

gedicht in de reeks: 'de ketting'

hij hangt aan de dakgoot van de kerk
de klauwen van zijn vingers purper

de doden doen het licht alvast uit
zover kan het dus komen

nu we het er toch over hebben
hij blijkt een man die over alles mee kan praten

maar het is zijn taal die breekt als glas
als zijn stem omhoogschiet zijn voet uit

de haan op de toren draait juist
zijn smalle kant naar hem toe

door wind bevangen
onaangepast

Voorgelezen op 25 juni 2010 in de uitzending van 'De Avonden'.