droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Kringloop

iemand gaf veertien witte poezenbeeldjes
en een borduurpakket van hoogwaardige kwaliteit

een man schonk Eline Vere Multatuli
Franz Kafka kruiswoordpuzzelboekjes

wij prijzen alles en iedereen
onder of achterop en met uw hulp

hier koop je een tweedehands tv
die nog scherp voetbal verslaat

of een tafel waaraan twintig kerstdiners zitten
op min of meer bijpassende stoelen