droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Lied voor de levenden

Geuzenpenning 2018

Dit gedicht schreef ik ter gelegenheid van de uitreiking van De Geuzenpenning 2018 aan Girls Not Brides. Jaarlijks trouwen miljoenen meisjes voor ze achttien zijn. In mijn gedicht laat ik achttien meisjes en moeders aan het woord die een wereldwijd probleem tonen. Achttien, als eerbetoon aan het gedicht Het lied der achttien doodden van Jan Campert. Een gedicht dat Campert in de Tweede Wereldoorlog schreef voor de gefusilleerde leden van de verzetsgroep De Geuzen in 1940.


Lied voor de levenden

Bangladesh, een dochter van 11
De kamer is twee meter lang 
en nauw twee meter breed.
Ik zit op bed en ik ben bang
voor wat ik nog niet weet.
Buiten zingen ze en dansen.
Dit is mijn huwelijksdag
maar ik mis mijn moeder, ik 
hoop dat ik naar huis toe mag. 

Ethiopië, een moeder
Een meisje breng je groot 
voor iemand anders z'n geluk.
Hoe jonger je ze wegdoet 
des te minder gaan ze stuk.
Een meisje is voor zíjn familie
waar ze zíjn kinderen baart.
De koeien die we voor haar krijgen
zijn ons veel meer waard.

Afghanistan, een dochter van 10
Mag ik eerst mijn school afmaken?
Alsjeblieft papa, dat wil ik graag.
Maar hij zegt, nee. Gewoon, nee.
Hoe vaak ik het ook vraag.

Georgië, een moeder
Als ze ouder wordt, zal ze inzien
dat dit het beste keus is. 
Een goede man die bovendien 
geen dronkenlap of kneus is.

Indonesië, een dochter van 14
Oma heeft een man geregeld,
ze zegt: 'Hij is een goede partij.'
Ik wil niet weg van huis, van haar,
maar hij betaalde al voor mij.
Ik dacht dat leven leuk was, 
maar ik mag niet meer uit huis.
Mijn vriendin zit in de 4e klas 
en ik wacht tot ik verhuis.

Jemen, een dochter van 13
Laat mij voor Jesmin spreken
dit kleine eerbetoon.
Zij stierf bij de geboorte 
van haar eerste zoon.

Somalië, een moeder
Jij bent nu bijna dertien jaar,
nog eenentwintig dagen en 
de broer van een vriend van je neef is
je vader om je hand komen vragen.
Ik ben je moeder, ik schud mijn hoofd,
geen huwelijk voor mijn kind.
Je moet naar school, dingen leren.
Maar 't maakt niet uit wat ik vind.

Nepal, een dochter van 16
Er was niemand die luisterde 
toen ik zei dat ik niet wilde.
Wat kon ik doen? Ik zweeg,
Ik trok me terug, verstilde.
Bevallen duurde dagenlang.
De baby was te groot.
Daaronder is iets stuk gegaan
en in mij ging hij dood.

Tanzania, een moeder 
Negen koeien en een geit 
krijgen we voor je, meisje.
We zijn arm en hebben honger,
het is een goede prijs, je
huilt, ik denk dat je begrijpt dat
hij je man wordt, jij zijn bruid.
Toen ik zo oud was als jij nu
koos mijn vader jouw vader uit.

Mexico, een dochter van 17
Ons huwelijk is één jaar oud
ik begin aan hem te wennen.
Het is niet dat ik van hem houd,
maar ik heb hem leren kennen
als een man die ook zacht kan zijn
en wil weten wat ik vind,
hij had veel erger kunnen zijn
misschien raken we bevriend.

India, een moeder
Hij zal haar jeugd respecteren.
Pas nadat ze bloeden gaat
zal hij hun huwelijk consumeren,
daarover hebben we gepraat.

Jemen, een dochter van 14
Ik was te jong, zei de dokter,
Mijn baarmoeder te klein.
De eerste twee gingen dood.
Nu heb ik steeds buikpijn.

Eritrea, een moeder
Aan de nachthemel staat de maan
met daaronder die heldere ster.
Als jíj kijkt en ik zie hem staan,
weet dan mijn liefde reikt ver.

Syrië, een dochter van 17
Het is oorlog, ik had geen keus,
mijn vader verloor zijn baan.
Ik ben de oudste van zes.
Ik zei: ja, en ik ben gegaan.

Nigeria, een moeder
De rebellen namen haar mee,
dat is twee jaar geleden,
sindsdien slaap ik slecht.
God, verhoor mijn gebeden!

Pakistan, een dochter van 13
Ik weet dat ik stil moet zijn.
Ik weet hoe hard zijn moeder slaat.
Ik weet wat hij het liefste eet
en hoe laat hij aan tafel gaat.
Ik weet niet hoe deze baby
in mijn buik is gekomen. 
Ik wens haar een beter leven toe.
ik heb grote dromen.

Oeganda, een moeder
Lieve kind het kan me niet schelen
hoeveel koeien we voor je krijgen.
Ik krijg er jou niet mee terug
maar over die pijn moet ik zwijgen.

Guatemala, een dochter van 8
Niemand heeft me iets verteld.
Er was feest, ik weet niet waar.
Ik dacht dat hij mijn oom was.
Ik kreeg bloemen in mijn haar.

Voor 15 miljoen meisjes 
er komt een dag na elke nacht, 
voorbij trekt ied're wolk. 
Jij neemt een rigoureus besluit
jij waarschuwt je dorp, je volk.
Ieder kind is net zo belangrijk 
als elk van de anderen.
Tradities zijn door mensen gemaakt
dus mensen kunnen ze veranderen.

Je ziet hoe 't eerste morgenlicht 
door 't hoge venster komt. 
Je bekijkt zijn slapende gezicht
Zijn lichaam ligt gekromd.
Jij voelt het nieuwe leven 
al schoppen in je buik.
Jij krijgt het eerste kind dat niet 
breekt door een oud gebruik.


© Bianca Boer