droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Mijn gedichten

Ik schrijf verhalen en gedichten. Een gedeelte van mijn gedichten staat hier.
Als een verhaal een wandeling is, is een gedicht een dans. In mijn gedichten kan ik dingen anders kwijt of kan ik andere dingen kwijt, het is maar hoe je het wil zien. Soms wil ik dansen, soms lopen.


Juli 2019
Dordtyart 2019
Voor de laatste editie van Dordtyart schreef ik een gedicht.
Lees verder

Januari 2018
Poezieprijs Oostende
Winnaar van de Poezieprijs 2017-2018 in Oostende.
Lees verder

Juli 2014
Soundscapes
Arjen Heijboer maakte sounscapes van een aantal gedichten.
Lees verder

Augustus 2012
Roter Faden Lyrik
Alles over het vertaalproject 'Poets translate poets'
Lees verder

Juni 2010
Vliegen en andere vogels
Mijn eerste dichtbundel is er!
Lees verder


Meer poezie
Meer (ook veel oudere) poezie kijk hier.