droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Boeken van Bianca Boer

Verschenen boeken

Vaste grond (2022, Atlas Contact)
Dichtbundel over het verlies van een moeder aan Alzheimer en hoe de wereld verschuift.

Vaste grond werd genomineerd voor de Mr. J. C. Bloem Poëzieprijs 2023

 

Draaidagen (2019, Atlas Contact)
Roman over Judith en haar oma Nini die laat zien welke impact de geschiedenis heeft.

Draaidagen stond op de shortlist van de Hebban Debuutprijs 2020


Auch das ist Geschichte (2018, Aisthesis Verlag Duitsland)
Essayistisch brievenboek. Brieven van Ellen Widmaier, Katharina Bauer en Bianca Boer van 2014-2017 over het schrijven en de geschiedenis.


Vliegen en andere vogels (2010, L.J. Veen)
Dichtbundel.


Troost en de geur van koffie (2007, L.J. Veen)
Verhalenbundel met daarin 8 verhalen die thematisch samenhangen. Van 4 verhalen vind je de eerste bladzijde.

Troost en de geur van koffie werd genomineerd voor Het beste Rotterdamse Boek 2007
en de selexyz Debuutprijs 2008
Lees verder

 

Het verhaal Lasix is door mij ingesproken als luisterverhaal. Dat kun je op je gemak luisteren als je er tijd voor hebt. Het duurt 20 minuten.
Luister Lasix mp3


DUI Drei Geschichten
übersetzt von
Gregor Seferens
ENG Part of my short story Lasix
translated by Derek van Dassen

 

Meer verhalen
Voor meer verhalen, die in diverse tijdschriften gepubliceerd zijn, kijk hier.