droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Meer verhalen

Andere verhalen die gepubliceerd zijn.

Naar huis
Het kind luistert niet
Lees verder

Schilferig
(in next.one gepubliceerd als 'De lijn')

In de wachtkamer van een ziekenhuis te moeten wachten is soms te veel.
Lees verder

Vleugeltheorie
Hij houdt veel van zijn duiven. Maar het is sport. En sport is hard.
Lees verder

Het panoramaterras
Verhaalt over een man die zijn vrouw uitzwaait op Schiphol.
Lees verder

Liggend naakt, lying nude
Verhaal over een vrouw die kunst wordt. Ze kleedt zich uit en gaat op de bank in het midden van de zaal van het museum liggen.
Lees verder
Liggend naakt.pdf

2003
Object 658
Gerard Knol verzamelt 'doden en defecten'. Muggen, vliegen, pissebedden, alles wat hij in huis vindt. Op een dag vindt hij Ruth, een meisje in de tram, zij mist twee vingers.
Nieuw Proza Prijs 2004
Lees verder
Object658.pdf

Met vlees en groente
Een ultra-kort verhaal over een klein meisje dat in de schuur van haar opa en oma op een schommel zit.
Lees verder