droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

SoundscapesStraat
Arjen Heijboer maakte van mijn gedicht 'Straat' een soundscape. We liepen door de straat met de recorder in de hand. Het is verbluffend om te merken hoe nieuw je eigen straat wordt als je alleen maar let op alle geluiden.
Naar de soundscape kun je luisteren als je op de foto hierboven klikt (3:38 min). Lekker die regen op onze paraplu.
In de beek

Arjen en ik maakten nog een soudscape samen. Van het gedicht In de beek (1:45 min). De illustratie is van Collin van der Sluijs.