droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Roter Faden Lyrik

Poets translate poets


De uitnodiging voor het vertaalweekend
16-19 augustus 2012

The aim of the Weekend is to get poets together and to translate poems. We want to translate fifteen poems and would be happy if you would translate fifteen of our poems into Dutch. Your translated poems plus the originals will be published  in a Special Issue of our Poetry edition “roterfadenlyrik Edition Haus Nottbeck”.   Literair Productiehuis Wintertuin will be publishing your translations of our poems plus the originals in a bundle and organize a public presentation of poems and translations.


De Duitse dichters zijn: Ellen Widmaier, Katharina Bauer, Thomas Kade, Ralf Thenior.
De Nederlandse dichters zijn: Menno Wigman, Tsead Bruinja, Els Moors en Bianca Boer


30 augustus 2012

Voor Duistlandweb schreef ik een column over het vertaalweekend in Haus Nottbeck, Oelde. Column (NL)
Op het blog van het museum voor Westfalische literatur staat ook een stuk over hetzelfde weekend. Blog (DUI)

20 september 2012
In Die Glocke staat een stuk over het vertaalweekend. Hier

November 2012
Verschijnen van de bundel: Afspraken/verabredungen met Duitse vertalingen van de poezie van Menno Wigman, Els Moors, Tsead Bruinja en Bianca Boer.
Vertaald door: Ellen Widmaier, Thomas Kade, Ralf Thenior en Katharina Bauer.

7 November 2012
Optreden in Oberhausen

8 November 2012
Optreden in Dortmund op het Les.Art festival

Februari 2014
Verschijnen van de bundel: Verabredungen/Afspraken met Nederlandse vertalingen van de poezie van Ellen Widmaier, Thomas Kade, Ralf Thenior en Katharina Bauer. Vertaald door: Menno Wigman, Els Moors, Tsead Bruinja en Bianca Boer.

3 februari 2014
Optreden in Rotterdam bij Gebroken Duits

4 februari 2014

Optreden in Amsterdam bij het Goethe Instituut

7 maart 2014
Duits artikel op fixpoetry.com over het optreden van de Duitse dichters in Rotterdam en Amsterdam.
Artikel

12 maart 2014

Artikel op HausBlog Nottbeck over het optreden van de Duitse dichters in Rotterdam en Amsterdam.
Artikel