droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

tand destijds

reactie op het werk van Sappho

ach Sappho werk van eeuwen oud
wat heb ik helemaal gelezen?
bleven je beste zinnen bestaan?

van Jezus zijn 30 doodskleden over
terwijl hij slechts een keer stierf
nou goed, anderhalf misschien

je iets kleins schrijven moet lukken
iets onafs wellicht ook nog
maar waar doen we het voor?

Jezus is van na jouw tijd
da’s waar ook


Dit gedicht schreef ik in opdracht van Poetry International 2012 voor het Sappho-blog.