droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Oud nieuws

Nieuw Proza Prijs
24 Jun 2004

Ik ben ongelooflijk blij! Ik heb de Nieuw Proza Prijs (voorheen de Rabobank Lenteprijs) gewonnen. De prijs wordt uitgereikt aan de schrijver van het beste proza debuut in een literair tijdschrift.

Mijn eerste verhaal, Object 658, stond december 2003 in literair tijdschrift de Gids. Zij hebben mijn verhaal voor deze prijs ingestuurd.

Zie ook het artikel van 21 juni jl. in het Limburgs Dagblad.

Voordracht
01 Feb 2004

Vrijdag 13 februari is er een literaire avond waar ik gedichten voordraag, in kapsalon en galerie 'Daaf1' te Amsterdam.

Landelijke gedichtendag 2004
22 Jan 2004

Op donderdag 29 januari - landelijke gedichtendag 2004 - lees ik gedichten voor tijdens de gedichtenmarathon in boekhandel Donner.