droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

2 Liedjes

van gedichten uit BB#93 en BB#94

Arjen Heijboer heeft van 2 van mijn kindergedichten een liedje gemaakt:
(klik op het plaatje om het liedje te openen in soundcloud)

Verlanglijst

Verlanglijst gaat over Pinokkio, die van alles wil voor zijn verjaardag, maar zich dan realiseert dat houten poppen niet jarig worden.


Pietje Bell de grijze

Pietje Bell gaat over de vlegel Pietje Bell, in het liedje is Pietje een oud Rotterdams baasje met nog altijd de zelfde kwajongensstreken.