droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Kraai

BB#91 Als ik later dood ben


Illustratie Steef Wildenbeest


Kraai,
vlieg jij
tot het vleugelpunt
met mijn moeder mee?
Alvast
 
bedankt
namens papa
en mijzelf natuurlijk.
Wens haar een goede
laatste
 
reis.
Die regenjas
is voor haar
en mijn tekening, niet
vergeten…
 
Ik
ben sterk
voor papa tenminste
hij huilt al zoveel
tegenwoordig.
 
Zeg
kraai, vraag
mama of ze
op me wachten wil.
Misschien
 
kom
ik wel
eerder dan de
wind of snelle voetstappen.
Klapwiekend.