droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Dieren uit Reinaart de Vos

BB#86 Vossenstreken

Annette Andela
Illustratie Annette Andela


Reinaart de vos

Gegroet, hier Reinaart, Rein of Reynaert.
Eeuwenlang de spil in dit verhaal.
Wat men zegt ontken ik, uiteraard.
List en bedrog, is het allemaal.

Zij vinden dat ik straf verdien,
ik laat mij aan het hof niet zien.
Geloof wat u leest zomaar niet,
zwart en wit is grijs gebied.

Om mij te halen onder dwang
zendt koning Nobel Bruin de beer.
Dan kater Tibeert, haas en ram,
vanzelf ontsnap ik keer op keer.


De andere dieren stellen zich voor


Grimbeert de das
Mij heeft hij nooit een streek geleverd,
poets gebakken, om de tuin geleid.
Ik spring graag voor hem in de bres
als iedereen tegen hem pleit.

Isengrim de wolf
Rein nam mijn vrouw en stal ons eten,
hij zegt zelfs dat zij ervan genoot!
Verder nog iets wat u wilt weten?
Genoeg grond voor woede, dacht ik zo.

Bruin de beer
Nieuwsgierigheid kostte me de vacht
zodat ik blootshoofds door het leven moet.
Zijn streken zijn simpel maar treffend.
Honing, beloofde hij, zalig en zoet...

Cantecleer de haan
Mijn fout is dat ik hem geloofde
toen hij zegde te zijn bekeerd.
Van de 14 die buiten mochten
zijn slecht 5 kuikens weergekeerd.

Tibeert de kater
Zelf was ik niet altijd de liefste,
we zijn aan elkaar gewaagd.
Omdat die strop van simpel touw was,
kreeg ik hem tijdig doorgeknaagd.

Cuwaert de haas
Wie kan het voor me navertellen?
Het slot van het verhaal haal ik niet.
Reins vrouw braadt me in een pannetje,
zijn kroost eet haas met gekookte biet.

Belijn de ram
Ik gaf Reins boodschap aan de koning,
een hazenkop, daar wist ik niets van.
Koning Nobel brulde woedend,
toen hij die laatste streek vernam.

Koning Nobel
Ik ben knap en slim, heb altijd gelijk.
Ik vergis me nooit, wat is een fout?
Ik ben het hoofd van het dierenrijk.
Helder inzicht is me toevertrouwd.