droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Verhalen

Troost en de geur van koffie
Vertelt het verhaal van de oude vrouw die na zestig jaar haar man verliest.
Lees verder

Heengegaan
Sterre wordt voor het eerst verliefd, echt verliefd op de nieuwkomer uit de stad. Hij is net zo oud als haar vader toen die stierf.
Lees verder

Lasix
Gaat over een jongen die de controle over zijn leven weggeeft, en over jampotten.
Lees verder
Lasix als pdf
Luister Lasix mp3

In Excelsis Deo
Wilhelmina de Ruiter wil na vijfentwintig jaar uit het kerkkoor.
Lees verder