droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Object 658

Gerard Knol verzamelt 'doden en defecten'. Muggen, vliegen, pissebedden, alles wat hij in huis vindt. Op een dag vindt hij Ruth, een meisje in de tram, zij mist twee vingers.

Lees verder
Object 658 als pdf

Publicatie

Over 'Object 658'
Dit verhaal stuurde ik in de zomer van 2003 in naar een verhalenwedstrijd, de winnaars zouden worden gepubliceerd in het literaire tijdschrift 'de Gids'.
In het decembernummer (de Gids, 166e jaargang nummer 12, december 2003) stond de uitslag, mijn verhaal bleek een gedeelde eerste plaats behaald te hebben.
Mijn eerste verhaal de wereld in, geweldig. Trots heb ik iedereen aangespoord dit nummer te kopen.

Begin juni 2004 werd ik gebeld door Siem Bakker, voorzitter van de Nieuw Proza Prijs, dat ik opnieuw een prijs gewonnen had met hetzelfde verhaal. Ik geloofde hem niet, ik had nergens aan meegedaan, maar hij verzekerde mij dat het geen grap was. 'De Gids' had, net als andere literaire tijdschriften in Nederland en het Nederlands-sprekende deel van Belgie, verhalen van debutanten ingestuurd naar deze prijs.

Ik heb de Nieuw Proza Prijs 2004 (voorheen de Rabobank Lenteprijs) gewonnen.
Volgens de jury heb ik het beste debutanten verhaal in een literair tijdschrift in 2003 geschreven.