droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Liggend naakt, lying nude

Het verhaal speelt zich aft in het Museum Boijmans van Beuningen. Een vrouw kleed zich in zaal 17 uit, legt haar kleren onder de bank en plakt een kaartje voor zich op de grond. Dan gaat ze liggen.
Lees verder

Publicatie
Dit verhaal staat in Passionate Magazine.
Juli/augustus 2007 jaargang 14 nr 4
Liggend naakt als pdf