droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Draaidagen

Roman, 2019, uitgeverij Atlas Contact

Achterflaptekst
Zonder vader en moeder groeide Judith op bij haar oma, een Auschwitz-overlever die dementeert en steeds meer leeft in haar traumatische verleden. Om dichter bij haar oma te komen en haar verleden te begrijpen, gaat Judith als edelfigurant spelen in een film over de Tweede Wereldoorlog. Maar kan fictie de brug tussen de generaties en tussen slachtoffer en buitenstaander, wel slaan?
In deze ingenieuze en ontroerende debuutroman over trauma’s en familiebanden richt Judith zich rechtstreeks tot haar oma. Ze vertelt over de dagen op de filmset, maar ook over oma’s jeugd en geschiedenis en geeft haar als het ware haar eigen verhaal terug.


‘Indringende zoektocht van een jonge vrouw die niet loskomt van de geschiedenis en verdwaald raakt op een filmset.’
– SANNEKE VAN HASSEL

‘Draaidagen is een overtuigend schimmenspel van schijn en werkelijkheid, heden en verleden, feit en fictie, waarin Bianca Boer het particuliere en het algemene heel knap in en door elkaar laat vloeien.’
– MARCEL MÖRING
 

Bestel het boek bij uw lokale boekhandel. 
Meer informatie: Uitgeverij Atlas Contact