droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Draaidagen

Roman, 2019, uitgeverij Atlas Contact

Pers over Draaidagen

De Groene Amsterdammer
Kees 't Hart: 'Ik las deze roman met toenemende beklemming en met toenemende bewondering voor de ingenieuze opzet die dieper ingrijpt dan een abstract betoog over de fictionalisering van oorlogsmisdaden. Boer schreef een indrukwekkend boek over de verwerking van oorlog. Haar koele documentaire stijl stelde haar in staat de onderliggende emoties overtuigend op me over te brengen.' 
Lees de recensie in de Groene Amsterdammer

Literair Nederland
'Zeg niet dat er in Nederland geen goede romans worden geschreven!' aldus Els van Swol op Literair Nederland

Leestafel.info
'Bianca Boer verweeft deze verhaallijnen op ingenieuze wijze. Het verhaal laat je niet zomaar weer los. [...] Erg mooi boek. Ontroerend, temeer door de eenvoudige verteltrant.' Aldus Marjo van Leestafel.info.

Chicklit.nl
'In één adem lees je hoe oma en kleinkind met elkaar verbonden willen blijven terwijl de verhoudingen veranderen. Oma wordt het kind en het kind wordt een ouder. Een verhaal over volhouden of opgeven, vechten of vluchten. Kortom Draaidagen is echt een aanrader!' zegt Annelies Goudsmits van Chicklit.nl 


Achterflaptekst
Zonder vader en moeder groeide Judith op bij haar oma, een Auschwitz-overlever die dementeert en steeds meer leeft in haar traumatische verleden. Om dichter bij haar oma te komen en haar verleden te begrijpen, gaat Judith als edelfigurant spelen in een film over de Tweede Wereldoorlog. Maar kan fictie de brug tussen de generaties en tussen slachtoffer en buitenstaander, wel slaan?
In deze ingenieuze en ontroerende debuutroman over trauma’s en familiebanden richt Judith zich rechtstreeks tot haar oma. Ze vertelt over de dagen op de filmset, maar ook over oma’s jeugd en geschiedenis en geeft haar als het ware haar eigen verhaal terug.


‘Indringende zoektocht van een jonge vrouw die niet loskomt van de geschiedenis en verdwaald raakt op een filmset.’
– SANNEKE VAN HASSEL

‘Draaidagen is een overtuigend schimmenspel van schijn en werkelijkheid, heden en verleden, feit en fictie, waarin Bianca Boer het particuliere en het algemene heel knap in en door elkaar laat vloeien.’
– MARCEL MÖRING
 

Bestel het boek bij uw lokale boekhandel. 
Meer informatie: Uitgeverij Atlas Contact