droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Jack tusschen twee vuren

waarom de man met de spuuglok
en de kille ogen op je enige trouwfoto
die wel Jan-Pieter moet heten of Teunis
en niet Jack van de bevrijding
naast hem straal je

Jack tusschen twee vuren in juni 1945 vrede
jij en Lena voor de Canadezen

Jack en Lena staan niet tussen de gasten
weten niet van het gipskruid in je boeket
jij en Teunis worden samen oud
en zullen twee kikkerogigen krijgen
die geen Jack zullen heten vergeet hem