droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Kinderen

Je kinderen kinderen gegeven

Zo hebben de jaren zich
in je huid gehaakt
je kinderen kinderen gegeven
en het wonder van kleurenfoto's
is een van de kleinere uit die tijd

het kind op de staande foto is zich
drijvend bewust van toeschouwers
voeteplasjes zwembadwater
de blauwe rand is wit van het droge
de gele badmuts ver over de oren
van het dobberende meisje
daarachter het zich half oprichtende kind
een jongen zonder hoofd in het grauwgouden water