droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Bezetting


de vrouw met de indianen in haar hoofd
die geen moment hun mond houden
is een moeder die zeven kinderen verloor

ik hoor dit bij de kapper
het waren allemaal zonen
geen werd ouder dan een jaar

sindsdien raakt niemand haar meer aan
over mijn hoofd heen
bespreken de kapsters deze kwestie

ze is in de buurt gezien
draagt veren achter haar oren
vogels maken nesten in haar haar

de kapsters proberen haar te lokken
maar ze is schichtig en praat
alleen tegen het opperhoofd


Commentaar van de jury:
Mooi, verdrietig uitgangspunt, een scene van alledag. Goed volgehouden beeldspraak over de indianen, zorgt voor een rode lijn in het gedicht. Het feit dat dit soort verhalen zich in onze ooghoeken afspelen, wordt mooi verbeeld door het perspectief: de vrouw hoort het verhaal 'over haar hoofd heen' verteld worden, achter zich. Het maakt het drama verder weg maar tegelijk heel dichtbij. Subtiele woordspelingen, niet alleen 'over de hoofden', maar ook dat de kapsters haar proberen 'te lokken'.