droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Schapen

Vanavond lukt het me niet om te gaan slapen
de koplampen over de wand zijn
mijn versie van een hek met schapen

In de bocht schrijven ze een streep op de muur
elke bestuurder dezelfde lijn
onregelmatige auto's op dit late uur

Als een zoeklicht over de naderende stemmen
slechts even in verblindend wit gekeken
hoor ik in bed weigerende remmen

Van de lichtstreep op mijn muur wordt afgeweken
de aanzwellende kudde in de straat
worden in de flank geraakt


Het gedicht 'Schapen' is mijn debuut.
Het werd gepubliceerd in literair tijdschrift 'Nymph', jaargang 12, nummer 3, september 2001.