droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Uitgaves

De boeken


De Duitse dichters in het Nederlands

Verabredungen/Afspraken

Nederlandse vertalingen van poëzie van Katharina Bauer, Thomas Kade, Ralf Thenior, Ellen Widmaier
Uitgave door Literair Productiehuis Wintertuin.
www.wintertuin.nl

De Nederlandse dichters in het Duits
Afspraken/Verabredungen
Duitse vertalingen van poëzie van Bianca Boer, Tsead Bruinja, Els Moors en Menno Wigman
Uitgave door roterfadenlyrik Edition Haus Nottbeck
www.kulturgut-nottbeck.de
 


Daniel Dee, Ellen Widmaier en Bianca Boer
foto Monique Scuric


Els Moors, Daniel Dee en Thomas Kade
foto Monique Scuric


7 maart 2014

Duits artikel op fixpoetry.com over het optreden van de Duitse dichters in Rotterdam en Amsterdam.
Artikel

12 maart 2014

Artikel op HausBlog Nottbeck over het optreden van de Duitse dichters in Rotterdam en Amsterdam.
Artikel