droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Gebroken Duits

Avond vol vertalen en vertalingen


Gebroken Duits
Een avond vol vertalen en vertaalde poezie.
In de poëzieweek op 3 februari organiseerde ik een avond waar de liefde voor taal en het vertalen van gedichten, vanaf spatte. Centraal stond het vertaalproject ‘Dichters vertalen dichters’. Een Duits-Nederlandse samenwerking.
Stadsdichter Daniel Dee sprak met de Duitse dichters en hun vertalers; de Nederlands/Vlaamse dichters. Waarin raakt de ene taal de andere? Wanneer scheer je langs elkaar heen? Wat is niet te vertalen? En waarom voegt een vertaling iets toe aan het toch al zo kleine publiek dat van poëzie houdt?


 

Achtergrond
In 2012 zijn de dichters: Menno Wigman, Tsead Bruinja, Els Moors en Bianca Boer, uitgenodigd voor een vertaalweekend in Duitsland door de Duitse dichters: Ellen Widmaier, Katharina Bauer, Thomas Kade, Ralf Thenior. Tijdens dat vertaalweekend vertaalden de dichters in vier duo’s 15 van elkaars gedichten.

Boeken

Verabredungen/Afspraken
Nederlandse vertalingen van poëzie van Katharina Bauer, Thomas Kade, Ralf Thenior, Ellen Widmaier
Uitgave door Literair Productiehuis Wintertuin.
www.wintertuin.nl

Afspraken/Verabredungen

Duitse vertalingen van poëzie van Bianca Boer, Tsead Bruinja, Els Moors en Menno Wigman
Uitgave door roterfadenlyrik Edition Haus Nottbeck
www.kulturgut-nottbeck.de
 

Radio Rijnmond

In het programma Rijnmond staat Stil van 31 januari een gesprek over Gebroken Duits, vertalen en het onvermogen om precies te zeggen wat je wilt.
Rijnmond staat Stil 31-01-14
 

Bianca Boer en Ellen Widmaier, Foto Monique Scuric

Op 3 februari was 'Gebroken Duits', een avond over vertalen en vertaalde Duitse poezie.
Op 4 februari werd de bundel Verabredungen/Afspraken (uitgave door Literair Productiehuis Wintertuin) in Amsterdam, in het Goethe Instituut gepresenteerd.

Wil je even de sfeer proeven van Gebroken Duits, kijk dan hier.
Wil je meer weten over wie er allemaal meededen met Gebroken Duits, kijk dan hier.
Wil je meer informatie over de uitgaves, kijk dan hier
Gebroken Duits op Facebook

Gebroken Duits werd mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Rotterdam.