droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Publiciteitsfoto's

De schrijver zelf
Hieronder een aantal foto's van mij.
Klik op de foto voor een grotere versie. Als de foto voor drukwerk geschikt moet zijn, stuur me dan een mailtje.


Foto door Bianca Sistermans


Foto door Bianca Sistermans