droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Bruidsvlucht

Marieke van der Pol
Blz 76-77

Zo kwam het dat de militairen in hun korte broeken, en de toeschouwers die in de schaduw van de hangar op de komst van de Hollanders hadden staan wachten, beloond werden met de aanblik van een bruidje dat op kousenvoeten de trap afrende zodra de stewardess de deur van de reuzenvogel voluit opengooide. Er gingen kreten over het platform, men wees naar haar, kijk! De mechaniciens die gebogen boven de open kleppen op de vleugels zaten kwamen verbaasd omhoog. Ze botste na twee treden tegen de mannen van de gronddienst op, die met voedsel en drank het vliegtuig in wilden lopen. Drie kratten vielen, honderden appels rolden over de trap. Ze struikelde, wist zich vast te grijpen aan de leuning en rende door. Iemand schreeuwde iets in het Engels, ze luisterden niet en rende verblind verder door de tropisch hete lucht in de richting van het publiek.
Binnen was ze tegen de steward gebotst, die met een emmer sop uit de pantry kwam. Er was de passagiers uitdrukkelijk verzocht te blijven zitten en niet rond de deuren te gaan hangen, om het cabinepersoneel de ruimte te geven voor een snelle schoonmaakactie. "Pas op!" Riep hij verschrikt, maar ze glipte als een zilvervisje door het gangpad op weg naar de uitgang.
Nu rende ze snakkend naar adem over het platform naar de hangar. De harde rode aarde, gloeiend heet, schroeide haar voetzolen. Waarom naar de hangar wist ze niet, het was het rennen en dat ertoe deed, zover mogelijk weg van het vliegtuig, daarna zien we wel weer. Ze sjorde met beide handen aan de gazen kraag van de bruidsjurk en probeerde haar borsten te stutten, die gezwollen waren van de zwangerschap en pijn deden door het schudden. Alles was zo verschrikkelijk mis. Eenmaal bij de hangar kon ze niet stoppen. Ze voelde het temperatuurverschil aan haar voeten en zag de verbaasde gezichten van de mensen die uiteenweken om haar door te laten. Eventjes was er zich bewust van de aanblik die ze bood in deze jurk, zag ze de foto in de vitrine van de film waarin ze speelde.