droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Oud nieuws

Exclusief voor vier cursisten
15 Feb 2021
18 februari start de nieuwe 'lange cursus korte verhalen schrijven' bij de Schrijfschool in Rotterdam. Online als het moet, live als het kan. Die cursus is voor precies vier cursisten en we hebben kwartet. Met hoofden ter grootte van een postzegel is vier mensen perfect om een groep te maken, om op afstand te leren als waren we samen. Ik heb er zin in.