droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Oud nieuws

Nieuwe Knitterary Nights!
01 Jan 2019
Het vierde seizoen van de Knitterary Night wordt een speciale editie. Ik lees in vier vrijdagavonden mijn hele boek voor. Mijn boek! Helemaal! In vier avonden! Kaartjes koop je hier! Er zijn maar een paar plekken... (Ik wil niemand opjagen, maar KOM!)